Anjali yoga

• grafisk identitet •

Añjali (अञ्जलि) är ett sanskritord som hänvisar till hålrummet som bildas mellan handflatorna när händerna viks samman och lyfts. Innebörden är “respekt”, “vördnad”, “välsignelse” och “hälsning”. Det härstammar från ordet anj, som betyder “hedra eller fira”. Hos Anjali yoga, hedrar vi kroppen som tempel och firar livet.

Framtaget för detta projekt: grafisk profil, logotyp, hemsidedesign, mockups.