Lätt att sortera rätt


Informationsfolder om sophantering för Mölndals stad. Målet var att göra materialet mer tilltalade och underhållande, genom lekfull design och ljusa färger. Foldern fungerar även som en informationsaffisch.
Ett fiktivt projekt.