Kunskap & Framtid 2020


Programbladet (sidorna 6–7 i mässtidningen) för Svenska Mässans årliga gymnasiemässa Kunskap & Framtid 2020. Team Teresa Eriksson, Fanny Alvermalm, Edvin Oldin, Lisa Löfström.